Miljökommentarer om ingredienser

Jordglobssymbolens färger vittnar om vilken inverkan ingredienserna har på miljön samt beskriver vilken typ av miljöval livsmedlet är inom sin egen produktgrupp. Jämförelsen av miljöinverkan har gjorts mellan ingredienser som används för ett visst näringsmässigt ändamål.  Näringsmässiga produktgrupper är livsmedel från växtriket (grönsaker, rotfrukter, örter, bär och frukt), livsmedel som innehåller kolhydrater (spannmål, bröd, potatis, pasta, ris m.fl.), proteinkällor (fisk, ägg, kött och ost, baljväxter och -produkter, svamp och svampprodukter, nötter och frön), mjölkprodukter och mjölkliknande vegetariska alternativ (havre-, sojadrycker och -preparat) samt fetter.

En grön jordglob = ett bra miljöval

En blå jordglob = ett genomsnittligt val ur miljöperspektiv eller en råvara vars miljöinverkan det inte finns forskningsresultat om

En grå jordglob = ett dåligt miljöval

Närmare information om hur livsmedlen påverkar miljön finns i de miljökommentarer som syns när man för markören över jordgloben. I miljöinverkan ingår matprodukternas klimatinverkan (kolspår), övergödningseffekt, inverkan på mångfalden och på djurens välmående, kemikalieanvändningens inverkan på miljön samt hållbar användning av lokala naturresurser. Bakgrundsmaterialet till kommentarerna utgörs av forsknings- och produktinformation om ingrediensernas miljöinverkan. Kommentarerna strävar efter att beakta hur livsmedlen brukar användas samt hur livsmedlet påverkar miljön under hela sin livscirkel med primärproduktion, förädling och tillredning.

Måltidernas miljöinverkan kan bli mindre med hjälp av menyplanering, ändring av recepten samt genom att kommunikation och planering av serveringsdisken som påverkar kundernas matvanor. Samtidigt är det viktigt att också komma ihåg matavfall och att minska på den miljöinverkan som det förorsakar.

Copyright 2014 by EkoCentria | Tämän aineiston tuottamiseen on käytetty maa- ja metsätalousministeriön tukea.