Yrkesköken i Finland omfattas inte av ekokontrollen. Användningen av ekologiska produkter i yrkeskök övervakas av den kommunala myndigheten för livsmedelstillsyn (vanligen hälsoinspektören). När det gäller reklamen bör köket följa marknadsföringsreglerna;

konsumenten/kunden får inte vilseledas

Ekologiskt till 100 %

För att få kalla en portion ekologisk måste jordbruksråvarorna vara ekologiska till 100 %. "Icke-ekologiska" produkter som får användas nämns i förordningen om ekologisk produktion (889/2008, bilaga 8 och 9), d.v.s. sådana som inte finns att fås som ekologiska eller de tillsatsämnen som förordningen tillåter. De här tillåtna "icke-ekologiska" produkternas andel av en portion får vara högst 5 %.

När benämningen eko eller ekologisk används är det viktigt att inte vilseleda kunden/konsumenten. Om du inte är helt säker på att de råvaror som används vid matlagningen (även kryddor) motsvarar ekolagstiftningen är det säkrare att säga t.ex.: "I lunchen ingår ekologiska råvaror (ekologisk potatis, ekologisk morot, ekologisk köttfärs o.s.v.)"

En portion som består av flera komponenter som t.ex. potatis, sås, grönsaker, kött/fisk, kan kallas ekologisk om ALLA råvaror i portionen är ekologiska till 100 %.

Det här gäller också för en måltid där det förutom varmrätten också ingår t.ex. dryck, bröd + bredbart pålägg, sallad och efterrätt, d.v.s. måltiden/lunchen kan kallas ekologisk endast om ALLA råvarorna som ingår i måltiden är ekologiska till 100 %.

På webbsidorna för programmet Stegvis mot eko finns det ytterligare uppgifter om hur man upplyser kunderna om ekoprodukterna samt om hur man använder dem inom måltidsservicen.

Copyright 2014 by EkoCentria | Tämän aineiston tuottamiseen on käytetty maa- ja metsätalousministeriön tukea.